Quy định chung

Quy định chung là một quy đinh áp dụng theo luật bưu chính cũng như các điều khoản mà Quý khách nên tìm hiểu trước khi gửi hàng đi nước ngoài. Quy định chung về khối [...]