Phụ phí nhiên liệu FedEx Express Cập Nhật

Phụ phí nhiên liệu hay còn gọi là phụ phí xăng dầu, sự thay đổi trong giá nhiên liệu dẫn đến biến động về các chi phí cho ngành vận chuyển, vì vậy biểu phụ phí nhiên liệu biến thiên cập nhật theo thị trường có thể tăng, giảm hoặc huỷ bỏ, song song với những biến động trong giá nhiên liệu.

An Tín Phát Express xin chúc Quý Khách mọi điều tốt lành !