MSDS là gì? Để hiểu  rõ MSDS là gì xin Quý khách vui lòng tham khảo một số thông tin dưới đây để biết được những mặt hàng mình cần gửi sẽ cần phải có MSDS.

MSDS được viết tắt của Material Safety Data Sheet là một dạng văn bản chứa các dữ liệu liên quan hay một thuộc tính của loại hóa chất nào đó hay còn gọi là giấy phân tích thành phần của sản phẩm được làm, sản xuất từ những thành phần gì. Nó được đưa ra để cho những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hóa chất đó, không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó.

MSDS là gì

MSDS là gì?

Những mặt hàng nào sẽ phải có MSDS khi vận chuyển hay chuyển phát nhanh ?

  • Mỹ phẩm
  • Bột
  • Hóa chất
  • Chất lỏng
  • Than

Ai sẽ là người làm MSDS ? MSDS sẽ do người bán hoặc nhà cung cấp sản phẩm sẽ là người phải làm và cung cấp loại chứng từ này để vận chuyển hàng cũng như chuyển phát nhanh.

MSDS là gì? Cách làm MSDS và làm MSDS như thế nào ?

Để làm được MSDS thì phải biết được các thông tin chi tiết về sản phẩm cần làm như: Ví dụ hàng là than: Tỷ lệ phần trăm của than, độ ẩm, carbon, độ bốc,… và chỉ dẫn an toàn với người tiếp xúc.

Cách làm MSDS cũng khá đơn giản, bạn chỉ tải mẫu MSDS trên internet về và kê khai bằng tiếng anh và ký tên, đóng dấu công ty bạn như vậy là xong. Hoặc bạn có thể mang mẫu đến cơ quan chức năng để kiểm tra và đợi cấp MSDS khi họ làm xong.

Lưu ý: Nhớ khai chính xác từ ngữ, thành phần vì nó ảnh hưởng đến tiến độ vận chuyển hàng hóa cũng như chuyển phát nhanh hàng hóa của bạn.

P/s: Bài viết chỉ giúp khách hàng gửi hàng tại An Tín Phát Express hiểu được MSDS là gì? Chứ không có mục đích để nhận làm msds cho khách hàng. Do các yêu cầu của khách hàng vượt quá chức năng và quyền hạn để làm MSDS nên chúng tôi không nhận làm MSDS .

Msds là gì ?