Quy định chung

Quy định chung Quy định chung áp dụng theo quy đinh chung của luật bưu chính cũng như các điều khoản mà Quý khách nên tìm hiểu trước khi gửi hàng đi nước ngoài. I. [...]