Hiển thị tất cả 7 kết quả

Hàng khó hàng đặc biệt là hàng hóa mà các nước nhận bắt buộc phải kê khai và cung cấp các loại giấy tờ an toàn, nguồn gốc… của hàng mới cho nhập vào